FORNEBU HUB

Fremtidsrettet varelogistikk

Kan du se for deg varer levert med droner eller elektriske lastesykler? Eller at flere leveranser kommer samtidig, i samme kjøretøy? Gjennom et samarbeidsprosjekt mellom Bærum Kommune, Bytjenester og Aker Property Group utvikler vi innovative og bærekraftige løsninger for varelogistikken langs E18 Vestkorridoren.

Arbeidet med å gjøre varetransporten i kommunen grønn startet allerede i 2019. I løpet av fire år har prosjektet utviklet seg til å bli en unik regional satsning. Bærum kommune samarbeider med Oslo, Asker og Drammen, samt Statens vegvesen og Viken fylkeskommune om å utvikle en effektiv og bærekraftig varelogistikk på strekningen Oslo-Drammen. Les mer om samarbeidsprosjektet: Effektiv varelogistikk i E18 Vestkorridoren.

Bærekraftig varetransport

Bærekraftige mobilitet- og logistikkløsninger er nødvendig for å nå felles bærekraftsmål. Varelogistikken i dag er lite koordinert og et høyt antall kjøretøy frakter mye «luft». Potensialet for å redusere både utslipp og antall kjøretøy i varetransporten er derfor stort.

Et viktig grep for å nå bærekraftsmålene innen mobilitet og logistikk er å etablere samleterminaler – altså HUB'er. Fornebu HUB skal legge til rette for at varer konsolideres (omlast - samlast) og distribueres utslippsfritt. Som en bærekraftig felles ressurs skal Fornebu HUB samarbeide med alle transportører. Det vil bli lagt vekt på løsninger og infrastruktur som er åpen for alle. Fornebu HUB skal være aktørnøytral.
Les mer

Hvorfor 
Fornebu HUB?

Fornebu skal utvikles til et grønt, mangfoldig og urbant område. Som et forbilde for utviklingen av fremtidens lavutslipp samfunn, skal Fornebu etableres som et nullutslipp område med fremtidsrettede og klimavennlige løsninger for mobilitet og logistikk. For å nå dette målet må varetransporten løses på en bærekraftig måte.

Fornebu HUB skal sørge for fullastede mindre kjøretøy, utslippsfri levering og god service til varemottaker. Dette vil bidra til færre store lastebiler og mindre trafikk på Fornebu og Snarøya. Fornebu HUB skal være et forbildeprosjekt for andre kommuner. Erfaringene som gjøres de kommende årene vil ha stor betydning – også utenfor Norges grenser.
Les mer om Fornebu HUB

Våre tjenester

Ikon pinpoint

Redusert trafikkbelastning

Fornebu HUB legger til rette for at flere leveranser, som vanligvis blir levert hver for seg, kommer samtidig i samme kjøretøy. Kjøretøyet er utslippsfritt og tilpasset området varene skal leveres i. Dette fører til mindre trafikkbelastning i områder der mennesker bor og oppholder seg, som igjen styrker trivsel og bidrar til økt trafikksikkerhet.
Ikon eske

Lager og logistikk

Fornebu HUB tilbyr flere tilleggstjenester i forbindelse med vareleveringen. Dette inkluderer utpakking, returvarer og håndtering av næringsavfall. HUB'en kan også benyttes som korttidslager for bedrifter på Fornebu samt hjemkjøring og utkjøring av varer til kunder.
Ikon miljøvennlig

Bærekraftige løsninger

Det å benytte seg av Fornebu HUB til egne vareleveranser vil være et viktig bidrag i utviklingen av Fornebu som nullutslipp område. En effektiv og bærekraftig sisteleddsdistribusjon vil gi et positivt klimaregnskap og være et konkurransefortrinn for næringslivet på Fornebu.
Ikon mobiltelefon

Digitale løsninger

Som en del av etableringen av Fornebu HUB vil det utvikles nye digitale løsninger som gir mottaker fleksibilitet til å bestemme når og hvordan varene skal leveres – som for eksempel leveringstidspunkt og mulighet for samlede leveranser.

Samarbeidspartnere

Kontakt oss

Kontakt oss

Ønsker du å bli en samarbeidspartner?

Kontakt oss i dag!

Prøv Vareflyt

Vareflyt er et kommunikasjonsspill om HUB-er og samordnet pakkelevering i sisteleddsdistribusjon.
Spill Vareflyt

Dedikert låt

I forbindelse med åpningen laget Rap Clinic en dedikert låt til Fornebu HUB og varelogistikkprosjektet.

Rap Clinic ble etablert i 2016 med slagordet «Beats 4 Recovery».
De skriver tekster og produserer musikk med mål om å samle unge mennesker med samme interesse som sliter med noe

Dette er Fornebu HUB

Fornebu HUB utvikles sammen med aktører som ønsker å bidra til omstilling og bærekraftig praksis innen mobilitet og logistikk. Våre samarbeidspartnere skal være med å vise vei når det gjelder bærekraftig by- og områdeutvikling.
menucross-circle