25/01/2024

Erfaringer med Fornebu HUB ved leveranser av medisinsk forbruksmateriell

Bildetekst: – Effektivt og miljøvennlig, sier transportsjef Svein Gulbransen, miljø- og bærekraftsansvarlig Elise Morch Sørensen og salgssjef Elisabeth Enger i Maske AS om Fornebu HUB. Foto: Mathilde Wigre.

Bærum kommunes leverandør av medisinsk forbruksmateriell, Maske AS, var først ute med å bruke Fornebu HUB ved varedistribusjon i kommunen. Vi pratet med transportsjef Svein Gulbransen, salgssjef Elisabeth Enger og miljø- og bærekraftsansvarlig Elise Morch Sørensen om deres erfaringer med Fornebu HUB.

Hva er Maske AS?

– Vi har stolte tradisjoner som strekker seg over 100 år tilbake i tid. Selskapet ble grunnlagt av Maske-familien i Trondheim. De siste årene har vi vokst veldig innen varegruppen medisinsk forbruksmateriell. Vi leverer kommunalt, men også til sykehus og private aktører, sier salgssjef Elisabeth Enger.

– Hvorfor bruker dere Fornebu HUB til vareleveranser?

– Vi distribuerer store volum i Bærum, og det er mange varemottakere. Det er alt ifra sykehjem til mindre brukersteder. Det er viktig at varene kommer frem til riktig tid og sted, og samtidig transporteres så effektivt og miljøvennlig som mulig. Derfor er Fornebu HUB et spennende initiativ, sier Enger.

Bærekraftig transport er viktig for Maske

Maske har levert varer til Bærum Kommune via Fornebu HUB siden januar 2023. De har inngått en transportavtale med Bytjenester AS, som drifter HUB-en på Fornebu.

Maske AS ønsker ikke selv å være et stort transportselskap, og foretrekker at andre aktører tar denne delen av jobben. Men, siden få andre aktører kan garantere vareleveranser med elbil, har Maske AS valgt å gjøre transporten på egenhånd, og har kjørt elbiler siden 2017.

– Vi ser i anbudsforespørslene at bærekraftig logistikk blir stadig viktigere på grunn av den enorme miljøbelastningen fra transport. Kommunene har lenge etterspurt at varer leveres med elbiler. Nå ønsker kommunene også å effektivisere transporten, og redusere antall biler som kjører rundt til barnehager, skoler og sykehjem. I Bærum får vi til dette gjennom samarbeidet med Fornebu HUB sier Enger.

Miljø- og bærekraftsansvarlig Elise Morch Sørensen legger til:

– En annen fordel med Fornebu HUB, er at det frigjør kapasitet for oss. Da har vi mulighet til å sette inn våre elbiler på ruter der det enten ikke lar seg gjøre å opprette en HUB i dag, eller ruter som ikke har vært kjørt med elbiler tidligere.

Oslo kommune skal lære av Fornebu HUB

Nå planlegger Oslo kommune å etablere lignende HUB-er, og Maske AS er invitert inn i prosjektgruppa.

– Selv om Oslo er en betydelig større kommune, har de mye å lære av Bærum. Vi gir råd til Oslo basert på våre gode erfaringer med Fornebu HUB, sier Enger.

Gulbrandsen peker på miljøfordelene ved å bruke Fornebu HUB ved leveranser av varer.

– Siden Fornebu HUB kjører med elbiler og samlaster gods ved hver leveranse, unngår vi at mange biler kjører inn i samme område, sier Gulbrandsen.

Miljø- og bærekraftsansvarlig Elise Morch Sørensen utdyper:

– For eksempel, i løpet av en dag kjører tre ulike biler med leveranser til en barneskole; én med skrivesaker, én med toalettpapir og én med kaffe. Hvis leverandørene i stedet samarbeider om å bruke HUB, kan de redusere antall biler fra tre til én, sier Sørensen.

– Hvordan opplever dere samarbeidet med Fornebu HUB så langt?

– Fornebu HUB er et utviklingsprosjekt, og fortsatt i startfasen. God dialog og utprøving er viktig for at alt skal fungere sømløst og effektivt for alle parter. Det vil si leverandør, transportør og sluttmottakere, sier Gulbrandsen.

Enger er fornøyd med oppstarten av prosjektet, og har fått positive tilbakemeldinger fra kundene sine etter at Fornebu HUB og Bytjenester tok over transporten til Maske i Bærum.

–  Når flere leveranser kommer i felles bil og til avtalte tidspunkt, blir vareleveranser mer forutsigbart og mindre tidkrevende. Dette betyr at de ansatte ved skoler, barnehager og sykehjem kan frigjøre tid til andre oppgaver, sier Guldbrandsen.

Enger forklarer at god planlegging av bestillinger er en forutsetning for at leveransene skal fungere, og samkjøres i felles bil en dag i uka. Det innebærer at varene ikke kommer like raskt etter bestillingene som tidligere, siden de nå kommer samlet.  Etter at vi innførte faste leveringsdager opplever vi at innkjøperne i kommunen har blitt mye flinkere til å planlegge bestillingene, sier Enger.

Dette er Fornebu HUB

Fornebu HUB utvikles sammen med aktører som ønsker å bidra til omstilling og bærekraftig praksis innen mobilitet og logistikk. Våre samarbeidspartnere skal være med å vise vei når det gjelder bærekraftig by- og områdeutvikling.
menucross-circle