19/11/2023

Fornebu HUB feirer ett år i drift!

13. oktober var Fornebu HUB-prosjektet ett år.

Så langt i prosjektet har det blitt lastet om 20.000 pakker, som er distribuert bærekraftig og utslippsfritt frem til mottaker.

–Mange byer i Norge og Europa følger med på Bærum og Fornebu HUB. Prosjektet bygger videre på erfaringer fra andre prosjekter i hele Europa, og vi forsøker å ta arbeidet flere skritt videre, sier prosjektleder Sindre Haakonsen. –Vi er i tet blant annet innen samarbeid med næringsliv og bruk av offentlige anskaffelser som et strategisk virkemiddel for å premiere transportreduserende tiltak.

–Det er mange utfordringer som vi må løse fortløpende, men sånn er det jo med innovasjon, sier Haakonsen. Han viser blant annet til at både strekkoder og IT-system må tilpasses aktørnøytral samlasting og at det må utvikles en prismodell for sisteledds-distribusjon. Mye av arbeidet foregår i dag manuelt, men vil etter hvert flyttes over i en digital konsolideringsløsning.

Bytjenester har siden oppstart ansatt to nye sjåfører og anskaffet en elektrisk, liten lastebil. De får gode tilbakemeldinger fra mottakerne, som synes det er fint at det er de samme sjåførene som leverer varer hver gang.

–Det viktigste fremover blir å få næringslivet på Fornebu på banen slik at en større del av godset til området blir samlastet, sier Haakonsen. –Slik vil vi på sikt redusere antall store kjøretøy i by- og boligområder i Bærum.

Sindre Haakonsen - Prosjektleder Fornebu HUB

Foto: Mathilde Wigre

Dette er Fornebu HUB

Fornebu HUB utvikles sammen med aktører som ønsker å bidra til omstilling og bærekraftig praksis innen mobilitet og logistikk. Våre samarbeidspartnere skal være med å vise vei når det gjelder bærekraftig by- og områdeutvikling.
menucross-circle