13/10/2023

Fornebu HUB har blitt et FutureBuilt-prosjekt!

På en høytidelig markering i mai ble Fornebu HUB tildelt plakett som et FutureBuilt-prosjekt. FutureBuilt er et innovasjonsprogram og et utstillingsvindu for de mest ambisiøse aktørene i byggenæringen. Visjonen er å vise at det er mulig å utvikle den bærekraftige og attraktive nullutslippsbyen.

Sindre Haakonsen sammen med Bærums ordfører, Lisbeth Hammer Krog.

Foto: Sindre Haakonsen

Utbygging av boliger og næring på Fornebu, med høye ambisjoner for klima og bærekraft, gjør at området er godt egnet for nye løsninger innen mobilitet og logistikk, skriver FutureBuilt på sin nettside.

I tillegg til miljø og grønn mobilitet, bygger Fornebu HUB opp under tre av FutureBuilts samfunnsmessige overordnede målsetninger for sosial bærekraft:
1.    Anstendig arbeidsliv ved at HMS-rutiner følges på Fornebu HUB og alle ansatte har ordentlige arbeidskontrakter
2.    Fellesfunksjoner og muligheter for deling gjennom at Fornebu HUB er en aktørnøytral terminal som kan brukes av alle transportører
3.    Større tilgang til tjenestetilbud og lokale produsenter fordi dedikert sisteledds-distribusjon åpner for nye typer tjenester for varemottaker, i tillegg til at lokale produsenter kan bruke Fornebu HUB til lokal distribusjon av egne produkter

-Vi er veldig stolte over at Fornebu HUB har fått denne tittelen, sier prosjektleder Sindre Haakonsen. - Det gir motivasjon til å fortsette og utvikle prosjektet.

Christoffer Hoel fra Bytjenester med plaketten. Foto: Sindre Haakonsen.

Christoffer Hoel fra Bytjenester med plaketten.

Foto: Sindre Haakonsen.

Dette er Fornebu HUB

Fornebu HUB utvikles sammen med aktører som ønsker å bidra til omstilling og bærekraftig praksis innen mobilitet og logistikk. Våre samarbeidspartnere skal være med å vise vei når det gjelder bærekraftig by- og områdeutvikling.
menucross-circle