04/10/2022

Nå åpner Fornebu HUB

– et pilotprosjekt innen bærekraftig varelogistikk

Aker Property Group, Bytjenester og Bærum kommune samarbeider om å utvikle fremtidens løsninger for varelogistikk. Varelogistikken er i dag lite koordinert og et høyt antall kjøretøy frakter mye «luft». Bærekraftige mobilitets- og logistikkløsninger er nødvendig for å nå felles bærekraftmål.

Fornebu HUB er et pilotprosjekt som skal bidra til at varer reiser mer kollektivt, altså i samme kjøretøy. På Fornebu HUB skal varer lastes om fra lastebiler og fraktes ut på Fornebulandet med varesykler og mindre el-kjøretøy. Slik vil det bli mindre forurensing og mindre trafikk.

Fornebu HUB kan bli et viktig tiltak for å realisere visjonen om Fornebu som et nullutslippsområde med nye og klimavennlige løsninger for mobilitet og logistikk. For å lykkes med prosjektet kreves et omfattende samarbeid mellom offentlige og private aktører, transportører, bestillingsansvarlige og mottakere. Jo flere som deltar i prosjektet, jo større virkning vil det få. Vi ønsker også å teste ut tilleggstjenester det er behov for i en varelogistikk-kjede i dialog med deltakerne.

Møt opp ved hovedresepsjonen til Aker, Oksenøyveien 10, og bli med på åpningen av pilotprosjektet Fornebu HUB den 13. oktober kl 12.00-13.00. Det blir omvisning og orientering om prosjektet og du vil få møte både Bytjenester og Aker, som har vært avgjørende for realisering av pilotprosjektet. Under åpningen vil det være mulig å melde din bedrift som interessert som bruker. Kanskje vil vi også få demonstrasjon av drone som transportmiddel i varetransporten.

Dette er Fornebu HUB

Fornebu HUB utvikles sammen med aktører som ønsker å bidra til omstilling og bærekraftig praksis innen mobilitet og logistikk. Våre samarbeidspartnere skal være med å vise vei når det gjelder bærekraftig by- og områdeutvikling.
menucross-circle