27/10/2022

Nå er Fornebu HUB offisielt åpnet!

13. oktober var en merkedag for Fornebu HUB med høytidelig åpning, mange gjester og spennende program!

Ordfører Lisbeth Hammer Krog åpnet HUB’en ved å sende av gårde den første vareleveringen med el-varesykkel, mens Trond Snesrud fra Bytjenester hev seg for anledningen på pedalene.

Ordføreren applauderte pilotprosjektet og hun liker spesielt godt at det skjer på Fornebu, som på sikt skal bli et nullutslippsområde. Ettersom flere og flere bestiller varer fra sofaen hjemme, blir det desto viktigere å redusere utslipp fra kjøretøy innen transportbransjen. For at Fornebu skal være et attraktivt by- og bomiljø må man ifølge henne tenke nytt når det gjelde transport.

For ordføreren handler dette like mye om trygge skoleveier, for lastebiler og varebiler er store og skaper uoversiktlige situasjoner. Når disse store kjøretøyene trekkes ut av områdene der folk oppholder seg, blir skoleveiene tryggere og det blir mindre utslipp og støy.

Varelevering med drone

Fornebu HUB har ikke tenkt å begrense seg til nullutslippstransport på veiene, og har begynt å se på muligheten for flybåren varelevering med drone.

Prosjektleder Ingeborg Briseid Kraft kunne informere de frammøtte om en gjennomført testperiode på to uker, der blant annet med frakt av blodprøver fra Sunnaas sykehus til Blakstad Sykehus. Dette gikk veldig bra. Dronen brukte 19 minutter og til sammenligning tok det en time med bil, sier Ingeborg Briseid Kraft.

Cecilie Drang, salgssjef i drone-firmaet Nordic Unmanned, kunne stolt fortelle at deres drone hadde utført 18 leveringer fra Sunnaas sykehus til Sjøflyhavna på Fornebu og Blakstad sykehus – og at det har fungert helt utmerket. Hun forklarte videre at denne dronen kan ta en last på til sammen 10 kilo. Dronen er utstyrt med to vinsjer og kan derfor utføre to vareleveringer på én flyging.

Det er fortsatt en vei å gå for å få på plass et system for varelevering med drone i forhold til eksisterende regelverk for trafikk i luften og derfor vil det nok ta en stund før du ser pakkene sveve over Fornebu.

Pakkebokser

Det skal også settes ut pakkebokser på Fornebu som folk kan hente pakker i. Disse skal testes i sammenheng med HUB’en og åpnes med en høyfrekvent lyd du får tilsendt på mobilen din, sier Briseid Kraft.

Første HUB ut

Fornebu HUB er piloten i et interkommunalt-privat prosjekt der målet er en mer effektiv varetransport i området Oslo – Drammen. På sikt er det er snakk om å etablere flere hub’er hvor lastebiler leverer varer, som så lastes over i mindre elektriske varebiler og sykler, sier Briseid Kraft. Nå kan store, dieseldrevne lastebiler bare svinge en kort tur fra E18 og ut på begynnelsen av Fornebulandet, kjøre ned i kjelleren under et av byggene i Aker-kvartalet og losse varer i Fornebu Hub. Derfra sendes varene videre ut på Fornebu med mindre elektriske varebiler og varesykler til kundene, eller til samlekasser der folk kan hente pakkene sine.

Samarbeidspartnerne i prosjektet er kommunene Oslo, Bærum, Asker og Drammen, Viken fylkeskommune og Statens vegvesen, Aker og Bytjenester. Sistnevnte skal drifte huben.

Lokalisering og samarbeid med Aker

Aker Property har tilrettelagt et lokale på ca. 300 kvadratmeter til huben, sentralt plassert ved varemottaket til de andre næringsdrivende i Oksenøyveien 10.

Da Bærum kommune inviterte oss til å bli med på prosjektet med Fornebu Hub, sa vi ja med engang. Huben er i tråd med vårt selskaps visjon for en grønnere fremtid – fordi den bidrar til nullutslippsvisjonen for Fornebu, sier Kenneth Jensen, direktør i Aker Property Group.

Kilde: Budstikka

Dette er Fornebu HUB

Fornebu HUB utvikles sammen med aktører som ønsker å bidra til omstilling og bærekraftig praksis innen mobilitet og logistikk. Våre samarbeidspartnere skal være med å vise vei når det gjelder bærekraftig by- og områdeutvikling.
menucross-circle