Våre tjenester

Ikon pinpoint

Redusert trafikkbelastning

Fornebu HUB legger til rette for at flere leveranser, som vanligvis blir levert hver for seg, kommer samtidig i samme kjøretøy. Kjøretøyet er utslippsfritt og tilpasset området varene skal leveres i. Dette fører til mindre trafikkbelastning i områder der mennesker bor og oppholder seg, som igjen styrker trivsel og bidrar til økt trafikksikkerhet.
Ikon eske

Lager og logistikk

Fornebu HUB tilbyr flere tilleggstjenester i forbindelse med vareleveringen. Dette inkluderer utpakking, returvarer og håndtering av næringsavfall. HUB'en kan også benyttes som korttidslager for bedrifter på Fornebu samt hjemkjøring og utkjøring av varer til kunder.
Ikon miljøvennlig

Bærekraftige løsninger

Det å benytte seg av Fornebu HUB til egne vareleveranser vil være et viktig bidrag i utviklingen av Fornebu som nullutslipp område. En effektiv og bærekraftig sisteleddsdistribusjon vil gi et positivt klimaregnskap og være et konkurransefortrinn for næringslivet på Fornebu.
Ikon mobiltelefon

Digitale løsninger

Som en del av etableringen av Fornebu HUB vil det utvikles nye digitale løsninger som gir mottaker fleksibilitet til å bestemme når og hvordan varene skal leveres – som for eksempel leveringstidspunkt og mulighet for samlede leveranser.

Ønsker du å bli en samarbeidspartner?

Kontakt oss i dag!

Dette er Fornebu HUB

Fornebu HUB utvikles sammen med aktører som ønsker å bidra til omstilling og bærekraftig praksis innen mobilitet og logistikk. Våre samarbeidspartnere skal være med å vise vei når det gjelder bærekraftig by- og områdeutvikling.
menucross-circle