Vareflyt

Vareflyt er et kommunikasjonsspill om HUB-er og samordnet pakkelevering i sisteleddsdistribusjon. I spillet skal du forsøke å finne de mest effektive rutene for å levere pakker til husstander. Du får spille to scenarioer, hvor distributørene først kjører hver for seg, og så får samarbeide med HUB og samordnet levering. Spillet kommuniserer på en kortfattet og interaktiv måte fordelene med samarbeid for alle involverte—både distributører, mottakere og lokalsamfunn.

Vareflyt er utviklet av Luda AS for prosjektet Effektiv og bærekraftig varelogistikk i E18 Vestkorridoren i Viken Fylkeskommune.

Dette er Fornebu HUB

Fornebu HUB utvikles sammen med aktører som ønsker å bidra til omstilling og bærekraftig praksis innen mobilitet og logistikk. Våre samarbeidspartnere skal være med å vise vei når det gjelder bærekraftig by- og områdeutvikling.
menucross-circle